DBS KONSEL SECURITY SERVICE


DBS d.o.o. Banja Luka je privredno društvo koje je aktivno na tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine od 2014. godine. Strateški je partner kompanije DBS KONSEL SECURITY SERVICE d.o.o. Beograd, koja ima tradiciju poslovanja od oko 15 godina i više od 70 zaposlenih, visokoprofilisanih kadrova iz oblasti bezbjednosti i zaštite (bezbjednosne akademije i škole, eletrotehnički i fakulteti informatičkog smjera), kao i prosječni godišnji obrt od preko 3 miliona eura.


car_Doblo

DBS KONSEL SECURITY SERVICE je sistem integrator i društvo osposoblјeno da sopstvenim resursima i opremom renomiranih svjetskih proizvođača, pruži svakom klijentu prilagođeno rješenje u svim oblastima tehničkog obezbjeđenja bez obzira na veličinu objekata, kompleksnost zahtjeva i uslova eksploatacije. Vrhunske performanse postižu se bliskom, partenerskom saradnjom sa proizvođačima opreme i rješenja kao što su Sony, Geutebrueck, Axis, Flir, Honeywel, Gunnebo...

Stalna posvećenost bezbjednosti klijenata i ispunjavanju svih njihovih zahtjeva, matičnu kompaniju je dovela do nivoa da pokriva oko 25% tržišta Srbije u oblasti tehničke bezbjednosti.

U skladu sa prethodno navedenim DBS d.o.o. Banja Luka se sa sigurnošću može pohvaliti da ima pouzdanog strateškog partnera koji nas podržava kako u kadrovskom, tako i u tehničkom smislu.

Pored navedenih djelatnosti iz oblasti tehničke bezbjednosti i zaštite, DBS d.o.o. Banja Luka se bavi i izradom akta o procjeni rizika, projektovanjem sistema bezbjednosti i zaštite, te izradom elaborata, pravilnika i uputstava iz oblasti bezbjednosti i zaštite po međunarodno priznatim standardima, a sve zahvalјujući zavidnoj praksi licenciranih stručnjaka iz oblasti bezbjednosti i zaštite.