MREŽNA INFRASTRUKTURA


Slide background
Slide background
Slide background


Pouzdana mrežna infrastruktura visokih performansi može u velikoj mjeri da utice na povecanje produktivnosti zaposlenih, odnosno dostizanja odgovarajucih poslovnih ciljeva kompanija. Mrežna infrastruktura omogucava povezivanje i komunikaciju korisnika i aplikacija/servisa kompanije. Iz tog razloga, u procesu projektovanja i realizacije mrežne infrastrukture potrebno je analizirati nacin rada i zahtjeve konkretnih aplikacija koje se koriste u mreži kompanije. Na osnovu toga, potrebno je iskoristiti odgovarajuca tehnološka rješenja i funkcionalnosti koja ce omoguciti pouzdan rad i laku kontrolu i upravljanje aplikacijama.

Naši inženjeri imaju višegodišnje iskustvo u dizajnu i implementaciji mrežne infrastrukture. Realizovali smo razlicita rješenja u okviru malih,srednjih i kompanijskih okruženja koja prokrivaju sljedece oblasti i funkcionalnosti:


- Implementacija WAN mreža – dizajn protokola rutiranja, implementacija tehnologije, optimizacija i komprimovanje mrežnog saobracaja, kriptovanje mrežnog saobracaja VPN rješenja, integracija ostalih segmenata mrežne infrasturkture, garantovanje kvaliteta servisa ključnim aplikacijama, podrška za mrežni saobracaj Voice i Video servisa u realnom vrjemenu


- Implementacija LAN/Campus mreža – formiranje razlicitih segmenata korišcenjem VLAN/VRF funkcionalnsti, optimizacija korišcenjem L2 protokola (rSTP, VTP), integracija ostalih segmenata mrežne infrasturkture, integracija VoIP komponenti, jedinstvena kontrola pristupa raznih uredaja


- Realizacija Internet segmenta mreže – realizacija razlicitih modela povezivanja sa Internet servis provajderima (jedan ili dva provajdera, staticko ili BGP dinamičko rutiranje), formiranje i zaštita zona za smeštaj Internet servera, kontrola/balansiranje internet aplikacija


- Data Centar interkonekcija – Realizacija veze izmedu Data Centar segmenta na više lokacija korisnika (primarni Data centra, rezervni, disaster recovery i slično), implementacija protokola za VLAN ekstenziju


- Kontrola aplikacija – Implemetacija uredaja za balansiranje i kontrolu mrežnog saobracaja aplikacija (TCP/HTTP optimizacija, kompresija, SSL terminacija i slično), zaštita aplikacija i servera