IT RJEŠENJA


Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


Kompanija DBS je osnovala svoj ICT tim u 2015. godine. Tim čine iskusni inženjeri koji imaju preko 10 godine iskustva u radu sa informacionim tehnologijama. Proces planiranja i realizacije projekata ogleda se kroz projektovanje, isporuku opreme, implementaciju rješenja, obuku i 24/7 tehničku podršku krajnjem korisniku.

Poslovanje dugo 13 godina, kao i kontinuirano napredovanje, čine DBS prepoznatljivim domaćim brendom sa jasnom vizijom i željom unapređenja nivoa usluga ka svojim klijentima.

Kompanija predstavlja tim visoko motivisanih i iskusnih profesionalaca, koji se trude da svojim klijentima pruže adekvatna rješenja i usluge iz različitih oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Usluge koje DBS pruža bazirane su na postizanju i ispunjavanju konkretnih ciljeva korisnika – implementacija, reorganizacija mrežne infrastukture, realizacija novih servisa, formiranje ili proširenje Data Centar okruženja, optimizacija, analiza statusa mrežne infrastrukture i sistema zaštite i prjedlozi za unapređenja, održavanje opreme, edukacija.

Stručni tim DBS-a pažljivo analizira zahtjeve korisnika, poslovne ciljeve i status postojeće infrastrukture kod korisnika, a zatim koristi odgovarajuća savremena tehnološka rješenja i oblikuje ih kako bi se zahtjevi korisnika zadovoljili na najfunkcionalniji način. Do konkretnih rješenja dolazi se u interakciji sa korisnikom, imajući u vidu da je potrebno pronaći pravu mjeru i ravnotežu između poslovnih i tehničkih ciljeva.

Rješenja koja predlažemo bazirana su na proizvodima i preporukama vodećih svjetskih proizvođača iz različitih tehnoloških oblasti – mrežna i Data centar infrastruktura, sistemi zaštite Internet segmenta, Data centar i baze podataka, Web/MAIL, zaštita radnih stanica, Aplikativni servisi, virtuelizacija.

Rješenja stručnog tima DBS-a prate opisana odgovarajuća tehnička dokumentacija kao što su:
- tehnička rješenja,
- idejni i izvođački projekti,
- plan implementacije,
- plan migracije,
- dokumetacija izvedenog stanja i slično

DBS, u saradnji sa vodećim svjetskim proizvođačima sistema i uređaja za Data Centar infrastrukturu, nudi korisnicima kompletna Data Centar rješenja. Data Centar predstavlja srce svake kompanije u kome se nalaze svi kritični podaci i opslužuju servisi na kojima se temelji poslovanje.

Rješenja koja nudi DBS predstavljaju idealnu platformu za rad I podržavaju nesmetan rast obima poslovanja kompanija. Neki od renomiranih svjetskih proizvođača Data Centar opreme, na čijim sistemima i uređajima MDS bazira svoja rješenja, su: Cisco, EMC, IBM, HP, Lenovo i Huawei.