MISIJA DBS-a


Da radeći kao jedinstveni tim visoko motivisanih profesionalaca omogućimo svojim korisnicima najkvalitetnija rješenja iz oblasti bezbjednosnih logističkih i informacionih tehnologija.

VIZIJA DBS-a


Da kroz stalno usavršavanje svojih ljudi permanentno poboljšavamo uslugu koju pružamo našim korisnicima i na taj način učvrstimo svoju lidersku poziciju na tržištu.