ALARMNI SISTEMI


Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


Alarm predstavlja sistem tehničke zaštite koji je najbolje poznat širokom krugu korisnika, kako fizičkim tako i pravnim licima. Sa osnovnim zadatkom da otkrije provalnika, danas najbolje rezultate daje u kombinaciji sa drugim sistemima poput video nadzora. Usled razvoja tehnologije danas su dostupni veoma pouzdani senzori i centrale.

DBS posjeduje svoj monitoring centar koji je korisnicima dostupan 24 časa dnevno, a moguće je dobiti i uslugu video verifikacije kako bi se smanjila mogućnost za lažne alarme.