STANDARDI


Kompanija DBS Konsel Security Service je zbog svojih kvaliteta usluga i svakodnevnim zahtjevima tržišta uspjela da se sertfikuje kao jedna renomirana i rjetka kompanija na teritoriji Republike Srbije. DBS kompanija posjeduje sljedeće standarde i ono što je najbitnije pridržava ih se u svakodnevnom radu:- Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001
- Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001
- Sistem menadžmenta za bezbjednošću informacija – ISO/IEC 27001
- Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000
- Menadžment rizikom - ISO 31000
- Standard OHSAS 18001 je sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu