PROCJENA UGROŽENOSTI


Slide background
Slide background
Slide background


DBS d.o.o. Banja Luka je prvo privredno društvo u Republici Srpskoj, registrovano da se bavi izradom Akta o procjeni ugroženosti obveznika koji posluju gotovim novcem. U prilog ovome ide i činjenica da smo dana 23.02.2017. godine dobili rješenje (broj 13 – 052 – 118/17) za obavlјanje ovih djelatnosti, izdato, nakon ispunjavanja neophodnih uslova, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

S obzirom na činjenicu da je dana 17.04.2015. godine (Sl. Gl. RS broj 33/15) stupio na snagu Zakon o mjerama bezbejednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima, a dana 23.12.2016. godine je usvojen Pravilnik o procjeni ugroženosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima (Sl. Gl. RS broj 115/16), evidentna je neophodnost da svi privredni subjekti koji su svrstani u red obveznika po navedenom zakonu, posjeduju Akt o procjeni ugroženosti.

Zahvalјujući timu stručnjaka sa zavidnim iskustvom iz oblasti bezbjednosti i zaštite, stručnjaka iz oblasti arhitektonsko – građevinske, elektro i mašinske struke, DBS d.o.o. Banja Luka je društvo osposoblјeno da uspješno obavi traženi zadatak.

Pored navedenog, DBS d.o.o. Banja Luka se bavi i projektovanjem sistema bezbjednosti i zaštite, te izradom elaborata, pravilnika i uputstava iz oblasti bezbjednosti i zaštite po međunarodno priznatim standardima.