KONTROLA PRISTUPA, ERV, PARKING SISTEMI


Slide background
Slide background
Slide background


Kontrola pristupa se danas sve češće koristi kako u poslovnim tako i u objektima za stanovanje. Sistem doprinosi ograničenju kretanja u određenom prostoru nepozvanim licima u cilju zaštite imovine, kako materijalne tako i intelektualne, u kompanijama koje za tim imaju potrebe. Sistem uopšte doprinosi smanjenju zloupotreba zaposlenih i posjetilaca.

Kontrola pristupa u kombinaciji sa sistemima za registraciju prisutnosti zaposlenih, obračun plata, parking sistemima i drugim, zajedno doprinose smanjenju sveukupnih troškova jer doprinose poboljšanju kontrole sa manjim brojem angažovanih lica, a samim tim i angažovanim resursima generalno.